Asbestblootstelling speelt mogelijk een rol bij het ontstaan van galwegkanker (cholangiocarcinoom). Dit concludeert Brandi na analyse van gegevens van 155 patienten uit een Italiaans ziekenhuis. Bron: Brandi, G. e.a. 2013.