Na analyse van 16 epidemiologische studies concluderen Reid e.a. (2011) dat vrouwen met eierstokkanker relatief vaker melden aan asbest te zijn blootgesteld. In deze gevallen kan echter ook sprake zijn van misdiagnose. Het gaat dan om vrouwen met peritoneaal mesothelioom (buikvliesmesothelioom) een ziekte die veel lijkt op eierstokkanker. Bron: Reid, A. e.a. (2011).