Amerikaans onderzoek laat zien dat de incidentie van eierstokkanker positief gecorreleerd is met de incidentie van mesothelioom. Dit kan wijzen op een rol van asbestblootstelling. Bron: Henley, SJ (2019)