Frans onderzoek wijst op een relatie tussen beroepsgerelateerde asbestblootstelling en het risico op darmkanker bij mannen die meer dan 40 jaar voordat ze de ziekte krijgen voor het eerst aan asbest zijn blootgesteld. Bron: Paris, C. e.a. (2016)