Kameda vergeleek de incidentie van asbestziekten in Europese landen met het moment waarop ze een verbod op gebruik van asbest hadden ingevoerd. In totaal meldden de Europese landen aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 106.180 mesothelioom- en asbestose-sterfgevallen over de periode 1994 tot 2010 : 60% van het totaal aantal wereldwijd. Landen die het gebruik van asbest relatief vroeg (vóór 2000) verboden, rapporteerden de meeste sterfgevallen. Naar verwachting zal dit de komende jaren verschuiven naar de landen die nog steeds geen asbestverbod hebben ingevoerd. Van die laatste groep (19 landen) rapporteerden slechts zes landen gegevens aan de WHO. Bron: Kameda, T. e.a. (2014).