Onderzoekers van de universiteit van Stirling schatten dat het aantal gevallen van arbeidsgerelateerde kanker in het Verenigd Koninkrijk vier keer zo hoog is als de officiële cijfers aangeven. Jaarlijks krijgen ongeveer 24.000 mensen in dit land kanker door hun werk. Dit betekent dat minstens 16% van alle gevallen van kanker door het werk zou komen. Asbest blijft voorlopig de belangrijkste oorzaak van kanker door werk omdat het in een enorm aantal gebouwen voorkomt. De officiële autoriteit, de Britse ‘Health and Safety Executive’, meldt slechts ongeveer 6000 gevallen van kanker door werk per jaar, 4% van het totaal aantal jaarlijkse gevallen van kanker. Dit cijfer is gebaseerd op internationale schattingen door de wetenschappers Doll en Peto uit 1981. Doll en Peto misten volgens de onderzoekers van de universiteit van Stirling veel gevallen van kanker omdat zij bijvoorbeeld mensen boven de 65 niet meerekenden. Asbestgerelateerde kanker openbaart zich echter gemiddeld pas 30 tot 40 jaar na blootstelling, dus meestal pas als mensen de 65 gepasseerd zijn. Het lijkt erop dat de schatting door de onderzoekers van de Universiteit van Stirling reëler is. Bron: Daily Mail en The Herald, 27 en 28 december 2005.