Elk jaar overlijden in Nederland meer dan 3000 mensen door werk. De belangrijkste doodsoorzaak is kanker door het werken met chemische stoffen of asbest, totaal 1350 mensen per jaar.
Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten in opdracht van de FNV. In Frankrijk is 3% van alle kankersterfgevallen werkgerelateerd. Asbest, PAK’s en chroom VI zijn de belangrijkste werkgerelateerde oorzaken bij mannen, asbest en passief roken bij vrouwen. Brits onderzoek meldt een werkrelatie bij 5,3% van de kankersterfgevallen met asbestblootstelling als belangrijkste oorzaak. Bron: FNV, 28 april 2010, Bofetta, P. e.a (2010); Rushton, L. e.a. (2010)