De Groene fractie in het Europees Parlement publiceerde ter gelegenheid van de ‘International Workers’ Memorial Day op 28 april j.l. een document over de schadelijke gevolgen van asbest in verschillende Europese landen. Het document doet tevens verslag van de Europese Asbestconferentie die op 22 en 23 september 2005 in Brussel plaatsvond. Bron: International Ban Asbestos Secretariat, 8 mei 2006. Meer http://www.guengl.org/upload/Asbestos_NL.pdf