In 1985 waren er amper schuren en stallen te vinden waar ze niet op zaten. Asbestcement was relatief sterk, goedkoop en brandwerend. De keerzijde kwam pas jaren later. Boerderij.nl, januari 22