Asbest, “Het Magische Katoen”

In de scheepsbouw is met name in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw op grote schaal asbest gebruikt. Nog steeds neemt het IAS jaarlijks veel aanvragen in behandeling van slachtoffers van dit asbestgebruik . Op 3 november brachten de medewerkers van het IAS-directiebureau een bezoek aan de Stichting NDSM-Herleeft. Deze Stichting wil het imposante erfgoed borgen van de scheepswerf die in 1984 failliet ging. Dit gebeurt door het geven van presentaties, rondleidingen en het beheren van een klein museum met historische objecten van de scheepswerf. Hier zijn bijvoorbeeld publicaties uit het verleden in te zien, zoals het personeelsblad “Werfbode” van april 1962. Een artikel in dit blad geeft een beeld hoe destijds naar asbest werd gekeken.

Asbest, “Het Magische Katoen”
Het artikel gaat uitgebreid in op de waardevolle eigenschappen van asbest. Het beschrijft hoe asbest al sinds 400 vóór Christus door allerlei culturen werd gebruikt en wonderbaarlijke eigenschappen had, met name als brandwerend materiaal. Daarna volgt een beschrijving van wat asbest is, hoe het is ontstaan, wat de exacte waardevolle eigenschappen zijn, welke soorten asbest er zijn en de toepassingen:

“Er zijn zeker 2000 toepassingen van asbest in de industrie bekend als isolatie, als textiel, o.a. voor remvoeringen, met cement tot bouwmateriaal verwerkt, in de elektrotechnische industrie, bij de atoom-industrie, als brandweermateriaal, pakmateriaal voor explosieve stoffen, in glasfabrieken en laboratoria, voor gasmaskers enz.”

De twee laatste alinea’s klinken voor ons vreemd met de kennis van nu.

“Er zou nog veel te vertellen zijn over het wonderbaarlijke asbest, dat miljoenen jaren heeft gewacht, totdat de mensheid het zou gaan gebruiken. Een mysterieuze stof die in uiteenlopende doeleinden thans wordt gebruikt tot veiligheid, heil en comfort van ons allen, tot het behoeden van duizenden en duizenden mensen voor dood of verwonding door vuur voor bescherming van allerlei soorten goederen tegen brand, corrosie, verval, vernietiging.
Het omgaan met asbest, het zich rekenschap geven van de eigenschappen die het bezit, doet ons het “Magische Vlas” waarderen als een gunst, een genade, die de Schepper ons gegeven heeft.”


Simone Aarendonk, beleidsmedewerker IAS
November 2021

Uit: NDSM Werfbode, 17de jaargang no. 12, pagina 21 en 22– april 1962