De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) heeft een app geintroduceerd voor de melding van malafide asbestsaneringen. De app biedt een overzicht van geplande asbestsaneringen. Toezichthouders of handhavers kunnen verdachte situaties die niet op het overzicht voorkomen op een uniforme manier doorgeven aan de Inspectie. Een arbeidsinspecteur beoordeelt de melding en koppelt terug naar de melder. De app is nu alleen te gebruiken op een iPhone. Als de pilot succesvol is, zal de Inspectie de app beschikbaar stellen voor andere smartphones. De Inspectie zal vanaf dan de app ook breed onder de aandacht brengen. Bron: Inspectie SZW, nieuwsbrief asbest 30 mei 2013.