In een antwoord op SP-kamervragen bevestigt staatsscretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) dat voor de behandeling van bezwaarprocedures inzake TAS en TNS verschillende beroepsinstanties zijn aangewezen. De staatssecretaris deelt de mening van SP-kamerlid Jansen dat één rechtsgang voor beide regelingen efficiënter en kostenbesparender zou zijn. Het uitgangspunt van beide regelingen dat de regelingen complementair aan elkaar zijn zodat een asbestslachtoffer hooguit voor één van beide regelingen in aanmerking komt, maakt het van belang dat het indienen van een aanvraag van een tegemoetkoming voor slachtoffers zo min mogelijk belastend is. Atsma zal daarom laten onderzoeken of er voorafgaand aan de indiening van de aanvraag verbeteringen mogelijk zijn waarmee de kans verkleind wordt dat er afwijzende beschikkingen worden gegeven op beide ingediende aanvragen. Indien blijkt dat deze maatregelen in de uitvoeringspraktijk het probleem van de dubbele rechtsgang niet oplossen, zal de staatssecretaris in overleg met de collega’s van V&J en SZW bekijken of aanpassing van de regelgeving nodig is om dit probleem op te lossen. Bron: ikreageer.nl, 5 oktober 2011, 2011Z13031.