In een reactie op SP kamervragen meldt minister Donner, naar de stand tot november, hoeveel tegemoetkomingen volgens de TAS en TNS-regeling in 2008 en 2009 zijn uitgekeerd en welk deel het IAS en de Sociale Verzekeringsbank op een derde partij hebben kunnen verhalen.