In antwoord op Kamervragen schrijft minister Asscher (SZW) de Tweede Kamer dat voor de meest voorkomende saneringen, het verwijderen van hechtgebonden asbestcementproducten die als enige asbestsoort chrysotiel bevatten, wordt verwacht dat met de nieuwe scherpere blootstellingsnormen voor asbest de huidige werkwijze nog steeds zal voldoen. Dit geldt niet voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbest. Om het beoogde beschermingsniveau te bereiken zullen de werkmethoden moeten worden aangepast. Dat wordt op dit moment voorbereid onder leiding van beheersstichting Ascert. De minister schrijft verder dat de invoering van de normen tot 1 januari 2014 zal worden uitgesteld. Dit omdat er diverse technische vragen zijn gerezen over de wijze waarop de verlaagde grenswaarde kan worden bereikt. Bron: rijksoverheid.nl, 10 april 2013.