In de media verschenen berichten dat het ministerie van SZW niets kan doen tegen louche asbestverwijderaars. In een reactie meldt minister Asscher de Tweede Kamer dat het ministerie heeft geconstateerd dat tot nu toe ca. vijf bedrijven de regels probeerden te omzeilen door het oprichten van een andere rechtspersoon. Wanneer een nieuwe rechtspersoon voldoet aan de criteria uit het certificatieschema, is er op dit moment formeel nog geen weigeringgrond om een certificaat af te geven. Asscher vindt het onaanvaardbaar dat bedrijven of personen na het intrekken van een certificaat onder een ander certificaat hun werkzaamheden op dezelfde manier voortzetten. Een aanscherping van de eisen voor aanvragen in de certificatieschema’s moet dit in de toekomst voorkomen. Verder meldt de minister dat hij geen aanwijzingen heeft dat zelfregulering voor dit soort praktijken zorgt. Het gaat nu om een klein aantal bedrijven dat de randen van de wetgeving opzoekt. Dat zullen zij onder druk van dreigende zware sancties altijd proberen te doen, ook wanneer er geen zelfregulering zou zijn. Bron: rijksoverheid.nl 29 oktober 2014.