In antwoord op onduidelijkheid over de asbestvrijverklaring bevestigt staatssecretaris Atsma van I & M dat een asbestvrijverklaring over concrete werkzaamheden gaat en te maken heeft met de omstandigheden waaronder met asbest gewerkt mag worden (arboregelgeving). Een ruimte wordt na afloop van saneringswerkzaamheden asbestvrij verklaard indien een eindcontrole of oplevercontrole aangeeft dat er geen asbest meer in dat gedeelte aanwezig is: het asbest is weggehaald en de ruimte is schoongemaakt. De ruimte wordt dan vrijgegeven, wat betekent dat de ruimte weer zonder beschermende voorzieningen mag worden betreden door werknemers en anderen. De asbestvrijverklaring gaat derhalve uitsluitend over het specifieke gebouwdeel waar de saneringswerkzaamheden plaatsvonden. Een gebouw kan echter nooit in zijn geheel asbestvrij verklaard worden. Asbest kan namelijk ook zitten op plekken waar je niet bij kunt komen. Bron: brief staatssecretaris I & M, 18 mei 2011.