Het kabinet stelt voor de kosten van asbeststort voordeliger te maken of zelfs af te schaffen om het voor de particulier goedkoper en aantrekkelijker te maken om een gecertificeerde verwijderaar in te schakelen. Daarnaast denkt men aan een stortverbod voor hechtgebonden asbestcement zodra het mogelijk is dit product op een meer hoogwaardige manier in een denaturatiefabriek te verwerken. Bron: Brief staatssecretaris I&M, 18 mei 2011.