Minister Cramer van Vrom heeft geen aanwijzingen dat er met een bepaald doel asbest in speelgoed wordt verwerkt, noch dat speelgoed met asbest in de EU en Nederland ingevoerd zou worden of op de markt zou zijn. Dit concludeert zij in haar antwoord op kamervragen van CDA-kamerlid Vietsch d.d. 2 november jl. . Mevrouw Vietsch had deze vragen gesteld naar aanleiding van een bericht in de IAS-nieuwsbrief van oktober jl. Daarin stond vermeld dat de Canadese regelgeving toestaat dat asbest in speelgoed voorkomt. Dit betekent overigens niet dat asbest daadwerkelijk voor de productie van speelgoed wordt gebruikt. Volgens een woordvoerder van Health Canada (het federale departement voor Volksgezondheid) wordt in Canada geen asbesthoudend speelgoed verkocht. Bron: Kamervraag nr. 2070804030 d.d. 2 november jl., antwoordnr. 2007114795. Meer http://www.vrom.nl/