Het verbod op asbestdaken heeft tot doel mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest te beschermen door de sanering van asbestdaken te bespoedigen. Dat schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer in antwoord op Kamervragen. Door verwering van het asbesthoudend materiaal waarvan daken zijn gemaakt, vindt er verspreiding plaats van asbestvezels naar het milieu. Dit vormt een gevaar voor de gezondheid van mensen. Het risico van verwering van asbestdaken neemt toe naarmate de daken ouder zijn. Het verbod treedt daarom in werking in 2024, asbestdaken zijn dan immers minimaal 30 jaar oud. Verder schrijft de staatssecretaris dat zij in het asbestbeleid voortdurend appelleert aan de eigen verantwoordelijkheid van betrokkenen. Zij moeten er alles aan doen om de blootstelling aan asbest te voorkomen door zorgvuldig te werken. Dat is de basis van het asbestbeleid. Bron: Brief Tweede Kamer, 23 april 2015.