Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) reageert op kamervragen over de risico’s van asbestverwijdering door particulieren, het bouwen op met asbest verontreinigde grond, asbestcement in drinkwaterleidingen en asbesthoudende talkproducten. Daarnaast beantwoordt de staatssecretaris vragen over de handhaving van asbestregelgeving en over waarom er waarom er nog geen verplichte asbestinventarisatie is van openbare gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen. Bron: rijksoverheid.nl, 23 februari 2017