Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt kamervragen over de inventarisatie van asbestdaken en over het nieuws dat veel grote gemeenten niet weten waar abestdaken liggen. Met betrekking tot de verschillende verantwoordelijkheden meldt de staatssecretaris dat het saneren van een asbestdak primair de verantwoordelijkheid van de dakeigenaar is. De decentrale overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het asbestdakenverbod vanaf 2024. Voor het op gang brengen van de sanering van asbestdaken is niet zozeer een gemeentelijke inventarisatie van belang als wel bewustwording bij en ondersteuning van eigenaren. Het is aan de gemeente om te beslissen of voor effectieve handhaving nu een inventarisatie nodig is. Bron: rijksoverheid.nl, 20 maart 2017