Het programma Kassa meldt op 24 oktober jl. dat bij sommige opstalverzekeringen de dekking van schade steeds verder wordt teruggebracht. In reactie op Kamervragen heeft De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken gevraagd om met verzekeraars in gesprek te gaan. Het doel hiervan is om meer helderheid te krijgen over de al dan niet veranderende voorwaarden, zodat het Programmabureau hier duidelijk over kan communiceren. Bron: rijksoverheid.nl,15 december 2020