Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt vragen van de Kamerleden Remco Dijkstra en Moors (beiden VVD) over het bericht ‘Schotschrift tegen asbesthysterie’ . Zij schrijft o.a. dat de overheid het probleem van asbest in de woon-, werk- en leefomgeving nuchter en pragmatisch benadert. De verwachting dat er door het verbod op asbestdaken in 2024 200 tot 300 asbestslachtoffers minder vallen, is een aanname ten behoeve van de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Het precieze aantal asbestslachtoffers is lastig om in te schatten omdat blootstelling aan asbest verschillende ziekten kan veroorzaken. Er kunnen ook ziekten ontstaan die niet direct aan blootstelling aan asbest gerelateerd worden, aldus de staatsscretaris. Bron: rijksoverheid.nl, 1 juli 2016