Staatssecretaris Dijksma antwoordt op SP-kamervragen over de onrust onder bewoners van een woonwijk in Landsmeer waar in verschillende woningen asbest is gevonden. Op basis van informatie van de gemeente Landsmeer geeft zij de volgende informatie. Uit een asbestinventarisatie die op 6 februari is gestart bleek dat er in 120 woningen asbest in de vliering aanwezig was. Tot nu toe is in 31 woningen een asbestbesmetting aangetroffen op de vliering. Op beneden gelegen verdiepingen is geen asbest aangetroffen. De woningbouwcorporatie heeft op 10 februari de bewoners geïnformeerd over de asbestvondst. De Gemeente Landsmeer geeft aan dat er geen aanleiding is om op dit moment te concluderen dat de communicatie richting bewoners tekort is geschoten. Bron: rijksoverheid.nl, 20 maart 2017