De Tweede Kamer vraagt naar de stand van zaken in de uitvoering van de motie waarin de regering is verzocht om afspraken met (brancheverenigingen van) woningcorporaties te maken om hun huurders te informeren als zij kennis hebben van de aanwezigheid van asbest. In haar antwoord verwijst minister Spies (Binnenlandse Zaken) naar het op 30 januari jl door staatssecretaris Atsma (I&M) aan de kamer aangeboden Handboek Asbest. Dit is totstandgekomen in overleg tussen I en M en branchevereniging Aedes. Het Handboek ondersteunt corporaties in het hele proces van het maken van beleid tot aan de oplevering en registratie van de asbestsanering. Het eerste deel gaat over het formuleren van effectief asbestbeleid. Het tweede deel is een praktische handleiding hoe te handelen wanneer asbest is aangetroffen. Verder bevat het diverse links naar wet- en regelgeving, betrokken instanties en praktische bijlagen zoals een checklist en voorbeelden van brieven aan bewoners. De minister bevestigt verder dat het gebruikelijk is bewoners vooraf te informeren als er een asbestinventarisatie plaats gaat vinden. Deze inventarisatie is nu al verplicht bij gebouwen van voor 1994. Bron: rijksoverheid.nl, 4 september 2012.