In antwoord op kamervragen dat asbest-overtreders door de Arbeidsinspectie niet voldoende aangepakt zouden worden, meldt staatssecretaris De Krom dat de Arbeidsinspectie in maart 2009 een protocol met de certificerende instellingen heeft gesloten om wederzijds informatie uit te wisselen over het functioneren van de gecertificeerden. Met die informatie zouden certificerende instellingen meer mogelijkheden krijgen om certificaten in te trekken terwijl de Arbeidsinspectie meer gerichte inspecties zou kunnen uitvoeren. Gebleken is dat de informatie-uitwisseling verbeterd kan worden. In het nieuwe certificeringstelsel dat 1 februari 2012 is ingegaan, zal dit tot het verleden behoren. De Krom is van mening dat overtredingen op het gebied van asbest niet kunnen worden getolereerd. Hij heeft daarom al maatregelen genomen. Bron: rijksoverheid.nl, 7 februari 2012.