Het televisieprogramma Zembla maakte in januari 2014 melding van asbest in ovens van bakkerijen. Op 8 juni 2016 werd opnieuw aandacht geschonken aan het onderwerp. Minister Asscher antwoordt op diverse kamervragen die naar aanleiding van deze uitzending werden gesteld en verwijst daarbij eveneens naar de informatie die het IAS daarover heeft gegeven. De minister meldt o.a. dat op basis van de incidenten en de Zembla-uitzending van 2014 de betrokken werkgeversorganisaties met de betrokken inspectiediensten in overleg zijn gegaan. Op basis hiervan zijn stappen ondernomen om het risico op blootstelling aan asbest in de branches in kaart te brengen en met de achterban hierover in gesprek te gaan. De branches hebben een digitale brochure ontwikkeld. Het betreft een uitvoerige handreiking voor bedrijven om vast te stellen waar zich mogelijk asbesthoudend materiaal bevindt, de risico’s ervan te bepalen en de maatregelen vast te stellen die genomen kunnen worden. Partijen willen de bestaande branche RI&E hierop aanpassen en de huidige arbocatologus met het risico op blootstelling aan asbest aanvullen. Bron: rijksoverheid.nl, 7 juli 2016