In antwoord op kamervragen over de vondst van bospaden met asbest rond Apeldoorn antwoordt staatssecretaris Dijksma dat in het verleden in heel Nederland asbesthoudend puin is gebruikt om wegen en paden te verstevigen. Het betreft fiets- en wandelpaden en wegen en erven van zowel private als publieke eigenaren in de voornamelijk agrarische buitengebieden. Onbekend is welke wegen op deze wijze zijn versterkt. De onverharde bospaden in het bos zijn verstevigd met puin waarin hechtgebonden asbest kan voorkomen. Sinds 1 januari 2000 zijn asbestwegen verboden. Ze dienen conform het Besluit asbestwegen gemeld te worden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Jaarlijks worden er 100-150 wegen gemeld voor sanering. Bron: rijksoverheid.nl, 6 september 2016