Het gebruik, bewerken en de verkoop van asbest en asbesthoudende materialen is in de VS en Canada niet verboden. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) antwoordt op kamervragen over de gevolgen van de vrijhandelsverdragen CETA en TTIP voor asbesthoudende producten. Volgens de minister moeten alle producten die uit Canada of de Verenigde Staten in de EU worden geïmporteerd voldoen aan de producteisen die in de EU gelden. Conform de Europese stoffenverordening REACH is het in de handel brengen en het gebruik van asbest en van voorwerpen en mengsels waaraan asbest is toegevoegd verboden. Deze producten mogen dus niet geïmporteerd worden. CETA brengt hierin geen verandering, evenmin als TTIP dat zou doen. Bron: rijksoverheid.nl, 4 oktober 2016