Anti-oxidante vitamines A, E en selenium hebben bij muizen geen invloed op de ontwikkeling van mesothelioom: noch op de tijdsduur tussen het de asbestblootstelling en de eerste symptomen van de ziekte, noch op de overlevingsduur nadat de muizen ziek zijn geworden. Anti-occidanten vertragen en verhinderen de oxidatie, een vorm van slijtage van de cellen van ons lichaam. Bron: Robinson, C. e.a. (2012).