In ca. 80% van de gevallen van mesothelioom is asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Amerikaans onderzoek laat zien dat het chemicalium vinylidene chloride (VDC) bij ratten een andere oorzaak is. VDC wordt in de industrie gebruikt voor de productie van plastic materialen, films, verpakkingsmateriaal, coatings en films. Een andere oorzaak is Fluoro-edeniet, een vezelachtig mineraal dat in gesteente voorkomt, bijvoorbeeld in de omgeving van Biancaville. Het werkt op dezelfde manier als blauw asbest (crocidoliet). Bron: Blackshear, P.E. e.a. (2014), Conti, S. e.a. (2014).