Blootstelling aan amfibool asbest kan al bij kortdurende blootstelling kanker veroorzaken. Intensieve langdurige blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest kan longkanker veroorzaken. Lage of kortdurende intensieve blootstelling aan chrysotiel vormt geen aanwijsbaar risico voor de gezondheid. Dat concludeert Bernstein op basis van een overzichtsstudie van toxicologisch en epidemiologisch onderzoek. Volgens McCormack is de aanwezigheid van amfibool in gemengde asbestsoorten de oorzaak van mesothelioom en nog vaker longkanker. Bloottstelling aan puur chrysotiel veroorzaakt weinig mesothelioom. Het aantal mensen met mesothelioom door blootstelling aan puur chrysotiel is te klein om op basis daarvan het extra risico op longkanker te kunnen schatten. Bron: Bernstein, D. e.a. (2012), McCormack, 2012.