Het Hooggerechtshof van Washington oordeelt dat producenten ook moeten waarschuwen voor risico s gerelateerd aan het gebruik van hun product, ook al zijn ze niet door het product zelf veroorzaakt. De zaak betrof een ademhalingsmasker waarvan de drager na gebruik asbest had verwijderd. Dit oordeel gaat tegen de rechtspraak in van andere staten als bijvoorbeeld Californie in. Bron: Lawyers Weekly, 30 november 2012.