Een opinie-artikel in de New York Times beschrijft de Amerikaanse misstanden in compensatieclaims ten gevolge van asbestblootstelling. Als belangrijkst voorbeeld signaleert de auteur het toenemende aantal claims van longkankerpatienten die stellen dat hun ziekte door asbestblootstelling komt, terwijl ze nog rookten op het moment dat al lang bekend was dat roken gevaarlijk was. Volgens de auteur is de relatie tussen asbestblootstelling en longkanker nog helemaal niet duidelijk. Desondanks vormen asbestgerelateerde longkankerclaims, volgens een ander artikel een nieuwe bedreiging voor verzekeraars, ook wel de derde golf genoemd. De eerste golf bestond uit mensen die in de asbestindustrie direct met asbest hadden gewerkt, de tweede golf uit mensen die beroepsmatig regelmatig met asbest in contact kwamen, bijvoorbeeld als loodgieter of timmerman. In 2012 hebben de verzekeraars door longkankerclaims 12% meer verlies geleden dan in 2011. Bron: New York Times, 3 december 2013, Class Action Reporter, 30 december 2013, Lloyd’s Asbestos Litigation Reporter, 13 februari 2014.