Garlock, een producent van adembeschermingsmaskers was ten gevolge van asbestcompensatieclaims bijna failliet, maar een Amerikaanse rechter heeft dit voorkomen. De rechter oordeelde het asbestrisico van de maskers laag in verhouding tot het aantal en de hoogte van de schadevergoedingen die het bedrijf eerder had toegekend en gaf het bedrijf toestemming diepgaand onderzoek te doen naar 15 claims die in zo’n schadevergoeding hadden geresulteerd. Het waren claims waarin de slachtoffers hadden gesteld alleen bij Garlock aan asbest te zijn blootgesteld. Uit het onderzoek kwam echter naar voren dat de slachtoffers na ontvangst van hun schadevergoeding vorderingen bij een dozijn andere asbestcompensatietrustfondsen hadden ingediend. Dit patroon kwam in elk van de 15 dossiers naar voren. Bron: The New York Times, 14 januari 2014