Asbestslachtoffers vroegen de faillissementsrechter in de staat North Carolina producent adembeschermingsmaskers Garlock te veroordelen tot het betalen van 1,2 miljard dollar schadevergoeding voor asbestslachtoffers. Dit bedrag was gebaseerd op het gemiddelde dat de producent de afgelopen jaren voor claims had moeten uitbetalen. De rechter oordeelde echter dat 125 miljoen voldoende is. Uit nader onderzoek van 15 eerder afgehandelde claims bleek dat deze slachtoffers tegenover Garlock verklaard hadden nergens anders aan asbest te zijn blootgesteld, maar na afronding van hun zaak ook claims ingediend hadden bij andere astbestcompensatiefondsen. De rechter oordeelde ook dat de producten van Garlock relatief minder schadelijk waren dan de asbest die in de isolatie was gebruikt. De eerder toegekende vergoedingen waren daarom te hoog volgens de rechter. Bron: North Carolina Lawyers Weekly, 6 februari 2014.