Beroepsmatige blootstelling aan asbest moet aan strenge restricties gebonden worden. Er ontbreekt overtuigend wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan de minst gevaarlijke witte asbestsoort (chrysotiel) in het milieu een belangrijk gezondheidsrisico oplevert. Dat meldt een rapport van de “American Council on Science and Health (ACSH)”. De ACSH is een onafhankelijke, non-profit organisatie gericht op consumenten-educatie. Bron: ACSH, 15 oktober 2007. Meer http://www.acsh.org/