Van de 4201 mesothelioompati├źnten die tussen 1992 en 2015 in de Amerikaanse SEER databank zijn geregistreerd, waren 3340 (79,5%) mannen en 861 (20,5%) vrouwen. Vrouwen waren significant ouder, hadden vaker een epitheliale histologie dan mannen, en hadden een significant betere overleving. Taioli, E. e.a. (2023); surviving mesothelioma.com, maart 2023