Het Amerikaanse hooggerechtshof is accoord met het voorbehoud dat Verzekeraar Travelers maakt met betrekking tot een schikking voor ca. 500 mln us-dollar in bepaalde asbestzaken. Dat voorbehoud houdt in dat geen nieuwe soortgelijke claims ingediend kunnen worden.
Het geldt voor claims die betrekking hebben op John Mansville Corp., een van s werelds grootste voormalige asbestproducenten. Bron: AP/The Washington Post, 18 juni 2009.