Een werkgroep van de International Agency for Research on Cancer bevestigt dat alle commerciele asbestsoorten inclusief chrysotiel (wit) asbest longkanker en mesothelioom kunnen veroorzaken.
Inmiddels is er volgens de werkgroep ook voldoende bewijs dat asbestblootstelling baarmoederhals- en larynxkanker kan veroorzaken. Bron: IARC, 8 mei 2009; Straif, K. et al. (2009). A review of human carcinogens. Part C: metals, arsenic, dusts, and fibres. The Lancet Oncology, Volume 10, Issue 5, Pages 453 – 454.