De rechtbank Almelo wijst een vordering tot schadevergoeding af omdat de werkgever, een klein houtbedrijf, in de periode van asbestblootstelling (1964-1968) onbekend zou zijn geweest met de gevaren verbonden aan het werken met wit asbest.
Het beroep op verjaring van de werkgever wordt naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar geacht. De vordering was ingediend door de weduwe van een timmerman die tot 1968 voor het bedrijf had gewerkt. In juli 2006 werd diagnose mesothelioom bij hem gesteld, ca. 38 jaar na het einde van zijn dienstverband bij het bedrijf. In februari 2007 overleed hij op 57-jarige leeftijd aan de ziekte. Bron: Rechtspraak.nl. Rechtbank Almelo, 13 oktober 2009, BK0098.