Het aantal mensen per 100.000 inwoners dat mesothelioom krijgt daalt sinds het begin van dit decennium gestaag in Australië. De piek is bij mannen bereikt op 5,9 per 100.000 inwoners. Voor de totale groep is dit 3,2 per 100.000 inwoners. Walker-Bone, e.a. (2023)