Ter voorbereiding van een debat op 14 december 2016 over externe veiligheid en asbest vraagt de koepel van woningcorporaties Aedes in een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor drie punten: de noodzaak van een redelijker en daarmee goedkoper asbestbeleid, de ingrijpende gevolgen van een wijziging van een Arbo-besluit en openstelling van de subsidie voor het verwijderen van asbestdaken voor corporaties. Bron: aedes.nl, december 2016