In een advies aan haar leden meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het bij asbestbranden lang niet altijd nodig is dat gemeenten zelf maatregelen nemen voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens met de kosten blijven zitten. De gemeente heeft meestal een coördinerende en controlerende rol. Als deze toch opdracht moet geven tot opruimen, kunnen de kosten worden verhaald. De afgelopen jaren is iets meer ruimte ontstaan voor civielrechtelijk kostenverhaal. Maar nog steeds biedt de bestuursrechtelijke weg meer duidelijkheid, aldus de brief. Bron: VNG, 30 september 2015.