Nederlandse onderzoekers adviseren een nieuwe ademtest (e-nose) voor mesothelioompatiënten om de respons op de immunotherapiecombinatie van nivolumab en ipilimumab, die onlangs is goedgekeurd voor eerstelijnsbehandeling van de ziekte, beter te voorspellen. Asbestos.com 10 juni 2021; Disselhorst e.a. 2021