Het stimuleringsprogramma Asbestveilige agrosector van de LTO-organisaties krijgt financiele steun van verzekeraar Achmea. Het moet eraan bijdragen dat in de agrarische sector in 2024 alle asbest in dakbedekking is opgeruimd. In de land- en tuinbouw is relatief veel asbest aanwezig. Geschat wordt dat er nog ruim 100 miljoen vierkante meter asbest op daken en gevels ligt. In het land lopen tal van initiatieven en projecten om ondernemers aan te sporen, al dan niet in combinatie met zonnepanelen, om hun bedrijf asbestvrij te maken. Bron: LTO Nederland/Agriholland, 30 augustus 2013.