Sinds 2000 is het aantal landen dat een verbod op gebruik van asbest heeft ingevoerd gestegen van 18 naar 54. 18% van de totaal 196 door de VN erkende landen gebruikt op dit moment nog asbest. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 22 oktober 2012.