Het risico aangesproken te worden voor schade door asbest op andere gronden dan werkgeversaansprakelijkheid lijkt te groeien. Er kunnen echter nog geen algemene lessen uit de rechtspraak geleerd worden. Daarvoor zijn de tot op heden gewezen uitspraken tè casuïstisch. Dit concludeert advocaat Vloemans na analyse van de jurisprudentie op het gebied van niet-loondienstgerelateerde asbestschade. Dat werkgevers op grond van art. 6:162 BW aansprakelijk kunnen zijn jegens anderen dan hun (eigen) werknemers is inmiddels algemeen aanvaard. Dit laat zich verklaren door de kennis over de gevaren van asbest die bij werkgevers aanwezig mag worden verondersteld. Men dient zich echter wel af te vragen waar de grenzen van deze aansprakelijkheid liggen. Bron: Vloemans, N. (2008). Kroniek aansprakelijkheid voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade. AV&S, nummer 1, februari 2008, pag. 35-47.