Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in 2018 een uitspraak gedaan die van groot belang kan zijn voor alle agrariërs die een zogenaamde ToplandLandbouwpolis bij Achmea hebben gesloten en in de periode tot de contractvervaldatum van de polis op enigerlei wijze in het kader van hun bedrijfsvoering te maken hebben gehad met asbestrisico’s. Wanneer een agrariër met voornoemde polis door een slachtoffer aansprakelijk wordt gesteld voor letselschade die voortvloeit uit een blootstelling aan asbest die heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van de oude polis, maar de hiertoe strekkende schadeclaim eerst wordt ingediend ná afloop van die oude polis, dan moet de verzekeraar nog steeds dekking verlenen. Bron: Barneveldsekrant.nl, 22 januari 2019