Het Gerechtshof Den Bosch oordeelt een aannemer aansprakelijk voor de angstklachten bij een werknemer ten gevolge van blootstelling aan asbest bij het bedrijf.
Volgens het hof staat vast dat ‘de werknemer onbeschermd met asbest in aanraking is gekomen. In het midden kan blijven hoe lang deze blootstelling heeft geduurd. Het was de verantwoordelijkheid van het aannemersbedrijf om erop toe te zien dat de werknemer niet onbeschermd met asbest in aanraking zou komen. Door deze verantwoordelijkheid niet te nemen, is het aannemersbedrijf tekort geschoten in zijn zorgplicht ex art. 7:658 lid 4 BW’. Op grond van een deskundigenrapport acht het hof voldoende aangetoond dat er causaal verband bestaat tussen de klachten van de werknemer en de blootstelling aan asbest. Bron: Gerechtshof ’s Hertogenbosch, 6 mei 2008: HD 103.003.179, LJN BD5666